Ställ in temperaturen i klotgrillen

Ställ in temperaturen i klotgrillen

Betygssätt guiden

4.3 (18 röster)

Ställ in temperaturen i klotgrillen

Ställ in temperaturen i grillen

Det har framkommit en del önskemål om hur man åstadkommer de väldigt specifika temperaturintervaller många recept efterfrågar. Här kommer en enkel guide till hur man kan börja lära sig sin grill, dess potential och dess begränsningar temperaturmässigt!

Fokus på klotgrill, skorstenständare och briketter

Skorstenständare, ett av de bästa alternativen till upptändning av kol och briketterRecepten på alltidgrillat.se är främst anpassade efter grillning i klotgrill. Detta av flera anledningar, främst för att klotgrillar är vanligast i Sverige. De är också extremt lättillgängliga i och med att de kan vara väldigt billiga, och de är utmärkta för att lära sig alla grunderna inom grill och barbecue. Du kan ju få till de flesta grill- och barbecueteknikerna i en klotgrill, med eller utan tillbehör.

Vi fokuserar även i denna guide på briketter över kol. Rejält kol av krögarkvalitet kan i princip användas på samma sätt som briketter, men det är ännu ganska svårt att få tag på för gemene man som inte har koll exakt på var man kan köpa det.
Briketter är praktiska i och med att de är jämnstora och tillverkade för att varje brikett ska ge exakt samma värmeeffekt. Det blir med andra ord mycket lätt att anpassa den totala värmeeffekten genom att tillföra eller ta bort antalet briketter.

Slutligen kommer vi på ett enkelt sätt tipsa om mängden briketter genom hur mycket du ska fylla en skorstenständare. Varför skorstenständare? För att det är ett effektivt, billigt och enkelt sätt att få snabb glöd i hela briketthögen. För du vet väl förhoppningsvis att tändvätska är absolut förbjudet. Punkt.

Bilderna kan givetvis skilja sig från hur just din klotgrill ser ut, men är endast för illustration och vägledning. Utgå främst ifrån beskrivningarna och leta dig fram till just din grills perfekta inställningar.

Grillteknik och metoder

I receptens instruktioner står nästan alltid temperaturangivelser för grillen, samt begrepp som low and slow, indirekt grillning, direkt grillning, cirkelmetoden, 50/50-metoden osv… Läs gärna mer om dessa olika grillmetoder om du inte redan känner till dem. De är nämligen det absolut viktigaste att lära sig för att kunna hantera din klotgrill på olika sätt och för att kunna anpassa tillagningsmetoden efter råvara och recept.

Vattenfylld form i grillen

Eftersöks låga, jämna temperaturer under längre tid, som vid ”low and slow” barbecuegrillning, är det smart att ställa ett vätskefyllt kärl i grillen. Vattnet (för det behöver inte vara någon smaksatt vätska, det tillför minimalt) kommer absorbera en hel del av värmen och avge överflödig värme i form av avdunstning. Du ger grillen en möjlighet att svettas helt enkelt!
Utöver att det bidrar till jämnare, lägre temperatur kommer det även att tillföra en del fukt. Detta är positivt i de flesta grillar (behövs ej för kamadogrillar), och minskar risken för uttorkning av råvarorna något.

Ventiler / spjäll

De flesta klotgrillar och andra grillar har ventiler både för tilluft och frånluft. Tilluftsventilerna sitter i botten, och frånluftsventilerna i locket/toppen. Justering av öppningsgrad på dessa reglerar luftgenomströmningen i grillen, och därmed briketternas syretillgång. Mängden syre är det som främst begränsar brikettens möjlighet till full glöd och värmeeffekt.

Bottenventilen på en klotgrill kan lätt täppas igen av askaMinskar man luftflödet genom att stänga till spjällen i botten-och toppventilerna sänker man värmen i grillen. Öppnar man upp dem fullt ut ger man grillen maximal potential till värme.

Ska man ha rejäl värme, som vid direkt grillning för t ex bryning, tar man av locket och ger då glöden obegränsad syretillgång.

Inställningen av spjäll och den effekt detta ger på glöden kan variera kraftigt från grillmodell till modell, brikettsort, storlek på grillen, väder, vind etc. Öva på din grill och lär dig hur den fungerar under olika omständigheter!

Det bör nämnas att toppventilen till viss grad även kan, initialt, höja värmen i grillen om man stänger till den. Detta då man även stänger in den varma luften i grillen och inte låter den smita ut. Denna effekt är kortvarig då du i och med tillslutning av toppventilen minskar luftgenomströmningen, och därmed värmen från glöden. Det bör även nämnas att bottenventilen lätt kan täppas igen av askan som uppkommer under grillningen!

Low and slow – 70-120°C

När det ska grillas på låg värme och länge, då brukar man prata om low and slow. Snakemetoden är ett utmärkt val om man ska grilla under flera timmar, men ska man bara köra drygt 1-1.5 timmar klarar man sig med någon variant på 50/50-metoden och brikettmängd enligt nedan:

Så högt upp fyller du skorstenständaren

För 70-120°C räcker det med att du fyller 25%-33% av tändrör/skorstenständare modell större. Är det en liten skorstenständare, fyll den till strax under hälften (40%).

Så ställer du in spjäll / ventiler

På en 57cm-grill lämnar du luftintaget (botten) ca 25% öppet. Frånluftsventilen lämnar du ungefär lika mycket öppet, ca 25-33%. Justera efter behov.

Bottenventilen på en klotgrill öppnad till en tredjedel Lockventilen på en klotgrill öppet till en tredjedel

Medelhög grilltemperatur – 150-225°C

När man är ute efter grillmotsvarigheten till ugnsstekning hamnar man i detta intervall. Detta är egentligen ett ganska brett temperaturintervall, och också ett ganska svårtipsat intervall att ge specifika råd om utan att specificera brikettsort och grill. Här får man jobba mycket med sina ventiler och anpassa sig efter väder och vind.

Så högt upp fyller du skorstenständaren

För 150-175°C fyller du 50%-75% av tändrör/skorstenständare modell större. Är det en liten skorstenständare, fyll den helt (100%).

för 175-225°C fyller du hela tändröret/skorstenständaren om det är den stora varianten. Har du bara mindre skorstenständare lär du behöva 2 fulla.

Så ställer du in spjäll / ventiler

På en 57cm-grill lämnar du luftintaget (botten) ca 50-75% öppet. Frånluftsventilen lämnar du näst intill vidöppen. För att nå upp i det övre spannet av detta temperaturintervall kan du behöva lämna alla spjäll vidöppna.

Bottenventilen på klotgrill öppnad till hälften Lockventilen på klotgrill öppnad till tre fjärdedelar

Hög grilltemperatur – 225-300°C+

När vi vill ha rejäl värme under locket, som vid bakning av bröd och pizza, hamnar vi i detta temperaturomfång. Briketter är egentligen inte riktigt avsedda för att hålla så här hög temperatur, utan det kan finnas en poäng i att blanda till lite kol (eller till och med ved!). Har du inte en kamadogrill eller annan grill av tjockare gods kan dessa temperaturer bli knepiga att erhålla med locket på vintertid.

Så högt upp fyller du skorstenständaren

Stora skorstenständare fyller du helt upp och behöver antagligen minst 50% till. Små skorstenständare behöver du antagligen minst 3 helt fulla av.

Antingen strör du på den extra mängden briketter du behöver på en redan glödande bädd och inväntar att de också når full glöd, eller så tänder du upp skorstenen på nytt efter den första vändan. Brukar man behöva större mängd glödande briketter eller kol ofta kan det vara bra med fler än en skorstenständare!

Så ställer du in spjäll / ventiler

Lämna ventilerna helt öppna! Är du ute efter en hastig bryning som vid t ex reverse sear-tekniken, lägg då inte på locket utan låt det vara av.

Bottenventilen på klotgrill öppnad maximalt Lockventilen på en klotgrill öppnad maximalt

Lämna ett svar

calendar_todayBoka nu!